Cenník

 
CENNÍK ÚKONOV
MARMOX, s.r.o., Drevárska 5410/10, 058 01 Poprad, IČO: 55108211
Prevádzka: Topsmile.sk, Mnoheľova 4984/3b, 058 01 Poprad
Prevádzka: Topsmile.sk, Pri Podkove 9, 054 01 Levoča
Názov výkonu cena výkonu bez ZP úhrada ZP cena so ZP
PREVENTÍVNA STOMATOLÓGIA
Komplexné vstupné vyšetrenie 51,4 € 21,45 € 30 €

Súčasťou výkonu je anamnéza, vyšetrenie stavu chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, stavu čeľustí a medzičeľustných vzťahov, indexov KPE, CPITN, PBI, intraorálna RTG snímka, stavu zubných náhrad a určenie liečebného plánu a záznamu do zdravotnej dokumentácie, vrátane panoramatického OPG

Preventívna stomatologická prehliadka 21,45 € 21,45 € 0 €

Súčasťou výkonu je prehliadka chrupu, parodontu, tkanív ústnej dutiny, kontrola medzičelustných vsťahov a vzájomného postavenia zubov, kontrola zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygienickch návykov, určenie indexov KPEa PBI, prípadne nový liečebný plán. Súčasťou výkonu je záznam do zdravotnej dokumentácie.

Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie 45,7 € 15,73 € 30 €

Súčasťou výkonu je anamnéza, vyšetrenie stavu chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, stavu čeľustí a medzičeľustných vzťahov, vývoja chrupu, indexu KPE, PBI a podľa veku aj CPITN, intraorálna RTG snímka, určenie liečebného plánu a záznam do zdravotnej dokumentácie, vrátane panoramatického OPG.

Ošetrenie nespolupracujúceho dieťaťa 30 € 0 € 30 €
Akútne vyšetrenie na žiadosť pacienta 10 € 0 € 10 €
Krátky administratívny výkon 5 € 0 € 5 €
RTG snímka intraorálna zubov a ústnych tkanív 6 € 0 € 6 €
OPG panoramatický 20 € 0 € 20 €
Napálenie CD s OPG 5 € 0 € 5 €
Skúška vitality zubov za 1 zub 3 € 0 € 3 €
Odborná kozultácia 10 € 0 € 10 €
Koferdam/Optragate 10 € 0 € 10 €
Ošetrenie mimo ordinačných hodín 40 € 0 € 40 €
CHIRURGICKÁ STOMATOLÓGIA
Povrchova slizničná anestézia za 1 zub 13,58 € 8,58 € 5 €
Intraligamentózna anestézia 23,58 € 8,58 € 15 €
Zvodová anestézia 33,58 € 8,58 € 25 €
Extrakcia mliečneho zuba al. koreňa (jednoduchá) 33,58 € 8,58 € 25 €
Extrakcia mliečneho zuba al. koreňa (komplikovaná) 53,58 € 8,58 € 45 €
Jednoduchá nadštandartná extrakcia jedného trvalého zuba 54,3 € 14,30 € 40 €
Stredne komplikovaná nadštandartná extrakcia jedného trvalého zuba 81,45 € 21,45 € 60 €
Komplikovaná nadštandardná extrakcia jedného trvalého zuba 101,45 € 21,45 € 80 €
Extrakcia zuba múdrosti - horná čeľusť 150 € 0 € 150 €
Extrakcia zuba múdrosti - dolná čeľusť 200 € 0 € 200 €
Resekcia koreňového hrotu - frontálny úsek 150 € 0 € 150 €
Resekcia koreňového hrotu - distálny úsek 200 € 0 € 200 €
Chirurgická extrakcia 120 € 0 € 120 €
Drén 15 € 0 € 15 €
Hemiextrakcia 54,3 € 14,30 € 40 €
Ošetrenie a kontrola po zákrokudentoalveolárnej chirurgie, nadštand. 10 € 0 € 10 €
Sutúra extrakčnej rany 22,15 € 7,15 € 15 €
Výber stehov 12 € 0 € 12 €
Výber stehov po chirurgickom zákroku 15 € 0 € 15 €
Zastavenie poextrakčného krvácania 20 € 0 € 20 €
Chirurgická revízia rany 15 € 0 € 15 €
Otvorenie hnisavého ložiska 50 € 0 € 50 €
Cystektomia 300 € 0 € 300 €
Úprava alveolárneho výbežku 300 € 0 € 300 €
Použtie hojivých a bolesť utišujúcich látok po extrakcii 10 € 0 € 10 €
Lokálna aplikácia liečivých prípravkov 30 € 0 € 30 €
Dekapsulácia zuba 15 € 0 € 15 €
Gingivektomia 35 € 0 € 35 €
KONZERVATÍVNA , ESTETICKÁ STOMATOLÓGIA
Fotokompozit frontálny úsek - krčok, jedná plôška 54,3 € 14,3 € 40 €
Fotokompozit frontálny úsek - dve plôšky 81,46 € 31,46 € 50 €
Fotokompozit frontálny úsek - tri plôšky, dostavba 98,61 € 38,61 € 60 €
Fotokompozit distálny úsek - krčok, jedná plôška 54,3 € 14,3 € 40 €
Fotokompozit distálny úsek - dve plôšky 81,46 € 31,46 € 50 €
Fotokompozit distálny úsek - tri plôšky, dostavba 98,61 € 38,61 € 60 €
Estetická úprava zuba 25 € 0 € 25 €
INLAY 140 € 0 € 140 €
OVERLAY 200 € 0 € 200 €
SIC - jednoplôšková výplň zuba 54,3 € 14,3 € 40 €
SIC - dvojplôšková výplň zuba 81,46 € 31,46 € 50 €
SIC - trojplôšková výplň zuba 98,61 € 38,61 € 60 €
Rekonštrukcia zuba 138,61 € 38,61 € 100 €
Dostavba zuba 50 € 0 € 50 €
Čap 20 € 0 € 20 €
Čap s dostavbou 108,61 € 38,61 € 70 €
Detská plomba 62,9 € 42,9 € 20 €
Pečatenie zubov 15 € 0 € 15 €
Fluroridácia (1 zub) 4 € 0 € 4 €
Opätovné nacementovanie korunky 12 € 0 € 12 €
Stiahnutie korunky 18,58 € 8,58 € 10 €
Prepílenie mostíka 20,58 € 8,58 € 12 €
Dlaha zo sklenených vlákien 15 € 0 € 15 €
Dočasné ošetrenie zubného kazu 17,15 € 7,15 € 10 €
Podložka zo skloionomerného cementu 5 € 0 € 5 €
Podložka MTA 10 € 0 € 10 €
Retrakčná pasta (1 zub) 5 € 0 € 5 €
Parodontálna dlaha 150 € 0 € 150 €
Upevnenie parodontálnej dlahy (každý zub) 50 € 0 € 50 €
Paliatívne endodontické ošetrenie (Calcipast) 30 € 0 € 30 €
ENDO1
Primárne endodonticky ošetrenie (RVG, odstránenie kariézneho dentínu, trepánacia, mechanicko-chemická preparácia KK, dočasná výplň) 53,44 € 11,44 € 42 €
ENDO2
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba 35 € 0 € 35 €
Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba 45 € 0 € 45 €
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba 55 € 0 € 55 €
ENDO3
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba definitívne 77,9 € 42,9 € 35 €
Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba definitívne 130,8 € 85,8 € 45 €
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba definitívne 150,8 € 85,8 € 65 €
Reendodontické ošetrenie jednokoreňového zuba 100 € 0 € 100 €
Reendodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba 150 € 0 € 150 €
Reendodontické ošetrenie viackoreňového zuba 200 € 0 € 200 €
Komplexná dentálna hygiena + pieskovanie AIRFLOW (odstránenie škvŕn) 102,9 € 42,9 € 60 €
Detská dentálna hygiena 72,9 € 42,9 € 30 €
Zubný šperk Swarovski krištáľ 50 € 0 € 50 €
Air flow (Odstránenie škvŕn) – pieskovanie zubov 20 € 0 € 20 €
Bielenie zubov 199 € 0 € 199 €
Liečba citlivých krčkov 15 € 0 € 15 €
Vnútorné bielenie (1 zub) 50 € 0 € 50 €
Kovová korunka 150 € 0 € 150 €
Kovokeramická korunka 250 € 0 € 250 €
Keramická korunka 350 € 0 € 350 €
Zirkónová korunka 400 € 0 € 400 €
Estetická keramická fazeta 350 € 0 € 350 €
Dočasna živicová fazeta 40 € 0 € 40 €
Čiastočne snímateľná náhrada 240 € 0 € 240 €
Celková snímateľná náhrada 400 € 0 € 400 €
Flexi protéza 500 € 0 € 500 €
Bugel protéza (skrytá protéza) 700 € 0 € 700 €
Skeletová protéza so zásuvným spojom 500 € 0 € 500 €
Nacementovanie korunky s plnením zuba 30 € 0 € 30 €
Úprava protetiky 40 € 0 € 40 €
Oprava keramického zuba 50 € 0 € 50 €
Odtlačky 15 € 0 € 15 €
Odtlačky na dočasné korunky 12 € 0 € 12 €
Wax up 1 zub 5 € 0 € 5 €
X-TRA FIL 6 € 0 € 6 €
EVERX - POSTERIOR 6 € 0 € 6 €
IMPLANTOLÓGIA
Vstupná konzultácia 45 € 0 € 45 €
All on 4 5000 € 0 € 5000 €
All on 6 6000 € 0 € 6000 €
Osstem sia (implantát, vhojovací valček, zirkónová korunka) 1100 € 0 € 1100 €
Odtlačky (1 čeľusť/1 implantát) 60 € 0 € 60 €
Sinus lift 550 € 0 € 550 €
Augmentácia po extrakcii 550 € 0 € 550 €
Straumann (implantát, vhojovací valček, zirkónová korunka) 1650 € 0 € 1650 €
Zirkónový abutment 260 € 0 € 260 €
Implantologická korunka kovokeramika/zirkón 550 € 0 € 550 €
Augmentačný materiál (umelá kosť) 0,25 g 60 € 0 € 60 €
Augmentačný materiál (umelá kosť) 0,5 g 80 € 0 € 80 €
Augmentačný materiál (umelá kosť) 1 g 140 € 0 € 140 €
Zavedenie implantátu Straumann 1000 € 0 € 1000 €
Zavedenie implantátu Ostemm 650 € 0 € 650 €
Zirkónová korunka Straumann 650 € 0 € 650 €
Zirkónová korunka Ostemm 550 € 0 € 550 €
Collagen comus 50 € 0 € 50 €
Kolagénová membrána 80 € 0 € 80 €
LPRF 100 € 0 € 100 €
Odber kosti 500 € 0 € 500 €
Vhojovací valček 60 € 0 € 60 €
Cenník platný od 11. 01. 2024 / Stiahnúť cenník

Otváracie hodiny

Pondelok 8:00 - 16:00
Utorok 8:00 - 16:00
Streda 8:00 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 16:00
Sobota Objednávky
Nedeľa Objednávky

Napíšte nám

Zubná ambulancia - POPRAD

Zubná ambulancia - LEVOČA

+421 917 555 955